เคมีพื้นฐาน

เคมีพื้นฐาน

หมวดสินค้า : เคมีพื้นฐาน


รายละเอียดสินค้า

สารเคมีพื้นฐาน เป็นกรดไขมันอิ่มตัว เบสสารเคมี ใช้เป็นส่วนผสมหรือสารหล่อลื่น เอสเตอร์ เครื่องปรุงพื้นฐาน โซเดียม กรดฟอสฟอริก แอมโมเนีย เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทสารตั้งต้น


  • แชร์ :

  • line
  • facebook
  • twiiter
รายละเอียดสินค้า

1. Boric Acid 99.9% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2. Sodium Hydroxide (Caustic Soda) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
3. Hydrogen Peroxide 50% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
4. Sup Guard G ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
5. Caustic Soda Flakes ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
6. Refined Salt เกลือบริสุทธิ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
7. เกลือบริสุทธิ์ / NaCl 99% (เกลือแบบแห้ง 99%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
8. Formaline 40% (ฟอร์มาลีน 40%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
9. Soda Ash Light Sodium Carbonate (โซดาแอชไลท์) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
10. Sodium Hypochlorite 10 % (คลอรีนน้ำ 10%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
11. Calcium Hypochlorite 65 % (คลอรีนเม็ด 65%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
12. Copper Sulpate (คอปเปอร์ ซัลเฟต) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13. Hydrogenperoxide 50% (ไฮโดรเยนเปอร์อ็อกไซด์ 50%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
14. Trisodium Phosphate (ไตรโซเดียมฟอสเฟต) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
15. Sodium Tripolyphosphate (โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
16. Phosphoric Acid 85% (ฟอสฟอริค แอซิค 85%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
17. Citric Acid Anhydrous Food Grade 99% (กรดมะนาว) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
18. Sodium Hydroxide Solution (โซดาไฟน้ำ 50%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
19. Sodium Hydroxide (โซดาไฟเกร็ด 98%-99%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
20. Titanium Dioxide (TiO2) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ป้ายกำกับสินค้า
สินค้าที่เกี่ยวข้อง