เคมีทำความสะอาดในอุตสาหกรรม

เคมีทำความสะอาดในอุตสาหกรรม

หมวดสินค้า : เคมีทำความสะอาดในอุตสาหกรรม


รายละเอียดสินค้า

สารเคมีสำหรับทำความสะอาด กรดสูง กัดกร่อน ฆ่าเชื้อ ส่วนผสม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้านหรือผลิตภัณฑ์ซักผ้า มีความเป็นด่าง สารควบคุมการเปลี่ยนแปลงค่า pH 


  • แชร์ :

  • line
  • facebook
  • twiiter
รายละเอียดสินค้า

1. Myristic Acid99% / ไมริสติก เอซิค 99% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2. BC (Butyl Cellosolve) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
3. ฟอร์มาลีน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
4. Nitric Acid 68%
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
5. OLEIC ACID Malaysia ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
6. STAB 18 KOREA ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
7. Trilon B Pulver (EDTA4Na) BASF ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
8. Trisodium Phosphate TSP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
9. Sodium Hypochloride 10% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
10. Sodium Meta Silicate ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
11. ไททาเนียม ไดออกไซด์ (Titanium Dioxide) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
12. โซดาไฟไข่มุก (Sodium Hydroxide) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13. บอแร็กซ์ (Borax) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
14. โซดาไฟน้ำ 50% (Sodium Hydroxide 50%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
15. โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate) (FOOD GRAND) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
16. โซเดียม เปอร์คาร์บอเนต (Sodium Percarbonate) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
17. โซเดียมซัลเฟต (Sodium Sulphate) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
18. Hydro Chloric Acid 35% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

19. Acetic Acid 99.85% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
20. ฟอร์มาลีน (Formalin 40%) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
21. โปตัสเซี่ยมไพโรฟอสเฟต (Tetrapotassium Pyrophosphate) (TKPP) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
22. โซเดียม ไตรโพลีฟอสเฟต (Sodium Tripolyphosphate) STPP ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
23. Citric Acid 99% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
24. โซเดียม เมต้าซิลิเกต Sodium Metra Silicate (SMC) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
25. กรดซัลฟิลลิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
26. ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ Hydrogen Peroxide 50% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
27. แอมโมเนียเหลว 27% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
28. กรดไฮโดรฟลูออริก เอสิค Hydro Fluoric Acid 70% (กรดกัดแก้ว) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29. Phosphoric Acid 85% ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
30. น้ำยาลอกแว็กซ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
31. WAX – 220 ( 22% ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
32. WAX – 502 ( 20% ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
33. WAX – 910 ( 19% ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ป้ายกำกับสินค้า
สินค้าที่เกี่ยวข้อง